Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ παρουσίασε την έρευνα με θέμα:
«Εκπαίδευση και Απασχόληση: Δείκτες και βασικά μεγέθη των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ε.Ε-28».

Οι εισηγητές συμμετείχαν με φυσική παρουσία, παρεμβάσεις έγιναν από προσωπικότητες που συνδέθηκαν εξ αποστάσεως ενώ εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν την εκδήλωση είτε συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα Zoom είτε από τη μετάδοση στο Facebook και Youtube του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

Η έρευνα αφορά τα στοιχεία της «Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2019-2020» και αναφέρεται στην πλήρη αποτύπωση των δεδομένων για την εκπαίδευση και την απασχόληση σε διεθνές, ευρωπαϊκό εθνικό, και περιφερειακό επίπεδο για όλα τα ζητήματα που το ΚΑΝΕΠ παρακολουθεί διαχρονικά και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα τα στοιχεία αφορούν:
1. Βασικούς δείκτες μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού & κινητικότητα στην ΕΕ-28
2. Δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση στην ΕΕ-28
3. Βασικούς δημογραφικούς δείκτες και δείκτες κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ-28

Στην παρουσίαση συμμετέχουν και παρεμβαίνουν για κάθε θεματική ενότητα:
– Εκπρόσωποι, Κέντρου Μελετών & Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ (ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ)
– Εκπρόσωποι, Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της ΔΟΕ (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ)
– Εκπρόσωποι, Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Προσθήκη σχολίου

Your email address will not be published. Required fields are marked *