Δημιουργήσαμε το pitch βίντεο της ομάδας “Survivors” για τη συμμετοχή της στο pan-European coronavirus hackathon, EUvsVirus.

Σε συνθήκες εγκλεισμού και με διασπορά της ομάδας σε όλο τον κόσμο, η συνεργασία έγινε εξ αποστάσεως, δόθηκαν κατευθύνσεις για το γύρισμα των αποσπασμάτων της αφήγησης, συγκεντρώθηκαν τα αποσπάσματα και το υποστηρικτικό υλικό και έγινε το μοντάζ.

Ακολουθεί η περιγραφή του έργου της ομάδας:

The Present: As of April 19, 2020, there are over 2,000,000 confirmed cases and 1,000,000 survivors of the COVID-19 Virus. Right now, resources are being used tracking, containment, and treatment. We focus on those who will and have already recovered — who is gathering their data?

The Need: Recovery data currently are not being collected because there is no standardized system in place. Healthcare workers are overburdened, and follow-up data that isn’t being recorded can’t be used for global analysis. Any data that might be collected is fragmented, unstructured and not standardized. Around the globe, many people are trying to solve important problems regarding COVID but very few focus on recovered patients whose numbers will keep increasing.

The Past: Data from pandemics, most importantly SARS and MERS shows us that it’s not over when the virus is managed. Certain patients from those outbreaks suffered long-term adverse effects, such as avascular necrosis, PTSD syndrome, and depressive disorders.

The Future: Gathering data now, and for the next several years, will make a huge impact on how we respond to the next pandemic. By understanding the recovery phase of COVID, we will be able to inform policy, improve resource allocation, and modify treatment.

The Survivors App is an adaptable application which provides the solution to the above: Our two-part solution takes the burden off of healthcare professionals. It gathers recovery data from patients and makes it available for global analysis, providing invaluable insights to the patient, the scientific community and the public health systems.It can be used also to track survivors of any pandemic wave or virus.

More Information on this project: https://devpost.com/software/survivor…

Acknowledgements: The Survivors Team would like to thank Mr Panagiotis Sidiropoulos for his invaluable guidance and help in making this video.

Προσθήκη σχολίου

Your email address will not be published. Required fields are marked *